Navigácia

Utorok 1. 12. 2015

Utorok 1. 12. 2015

Potrebuješ pomoc?

Máš nejaký problém?
Trápi ťa niečo?
Potrebuješ pomoc?

Potom sme tu práve pre teba!

Školská špeciálna pedagogička
Mgr. Katarína Hromadová

Konzultačné hodiny:
utorok  13.30 – 15.00 hod.
štvrtok 13.30 – 15.00 hod.

Školská psychologička
Mgr. Katarína Točená

Konzultačné hodiny:
utorok 13.30 – 15.00 hod.
piatok 13.30 – 15.00 hod.

Nájdeš nás v školskej knižnici.

Novinky

 • Riaditeľka školy sa zúčastnila 2. okrúhleho stola

  Riaditeľka školy Ing. Eva Tchuriková sa na pozvanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Juraja Draxlera, MA zúčastnila zasadnutia 2. okrúhleho stola, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 28. novembra v Bratislave. Cieľom bolo smerovanie a budúcnosť slovenského regionálneho a vysokého školstva a tiež vedy a výskumu. Témami boli Príprava, kontinuálne vzdelávanie a odmeňovanie učiteľov, ale tiež Systém financovania a riadenia školstva, či Testovanie, evalvácia a riadenie kvality v školstve. Za okrúhlym stolom sa diskutovalo aj o tom, ako zlepšiť prípravu budúcich učiteľov a akým spôsobom vyhodnocovať vzdelávacie výsledky žiakov a škôl, rovnako sa hovorilo o úprave systému kontinuálneho vzdelávania, či financovaní regionálneho školstva.

 • Žiaci zhodnotili projekt Po stopách zlatých čias pozitívne

  26. novembra sa uskutočnilo Slávnostné ukončenie projektu Po stopách zlatých čias. Žiaci 6. – 9 ročníka porozprávali o miestach, ktoré v rámci projektu navštívili. Zároveň oboznámili svojich spolužiakov s tým, aký prínos pre nich tento projekt mal. Spoločne si prezreli prezentáciu, ale aj videoklip zostrihaný z jednotlivých exkurzií a dozvedeli sa, kde ho môžu nájsť. Okrem toho boli pri tejto príležitosti vyžrebovaní výhercovia rovnomenného kvízu, ktorí získali nádherné publikácie. V závere žiaci pomocou usmiatych a zamračených emotikonov zhodnotili celý projekt na flipcharte. Dôkazom úspešnosti projektu boli iba usmiate emotikony (smajlíci).

 • Týždeň boja proti drogám strávili žiaci zmysluplne

  V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám, ktorý sa tento rok konal v týždni od 16. – 20. novembra, bolo pre žiakov našej školy pripravených množstvo zaujímavých podujatí. Cieľom všetkých aktivít bolo poukázať na to, ako sa dá zmysluplne využiť voľný čas. Učitelia ukázali rôzne alternatívy, ako zahnať nudu. Žiaci I. stupňa si v rámci akcie Porazím nudu vyrobili dekoratívne predmety z hliny, ukázali, že aj Hry nás bavia, bojovali Spevom proti drogám, oboznámili sa s tým Čo nám škodí a nakoniec zistili, že Varíme s chuťou a pripravili si vynikajúce špagety. Okrem toho sa zabavili pri Aktivitách odbúravajúcich stres. Žiaci II. stupňa vytvárali materiály propagujúce zdravý spôsob života, no svojimi úvahami a fotografiami sa zapojili aj do internetovej súťaže Nebuď otrok drog. Školská psychologička im porozprávala o dôsledkoch Šikanovania a dozvedeli sa aj o Všade prítomnom alkohole a jeho škodlivých účinkoch. Na záver žiaci vyplnili Dotazník o zdravom životnom štýle a šikanovaní. Samozrejme v rámci tohto týždňa nesmeli chýbať ani obľúbené športové aktivity.

 • Výsledky súťaže v spelovaní

  23. novembra sa konala súťaž v spelovaní anglických slov. Súťaž bola pre žiakov 8. ročníka zaujímavá, lebo úlohy boli interaktívne.

  Vyhodnotenie súťaže:

  1. miesto – Nina Virčíková
  2. miesto – Dávid Peter Varga
  3. miesto – Zoltán Bodor, Jakub Verčimák, Petra Miťková
   

 • ŠKD súťažilo s LESANKOU

  S deťmi zo školského klubu sme sa zapojili do súťaže „ Lesanka cestuje.“ Deti mali za úlohu vyfarbiť omaľovanku z knihy podľa vlastnej fantázie. V úvode sme si porozprávali rozprávku z knihy Lesanka cestuje. Rozobrali sme rôzne dopravné situácie, zopakovali sme si základné vybavenie bicykla a cyklistu, pravidlá v cestnej premávke.  V závere sme si vyfarbili zadaný obrázok, odfotili a poslali do súťaže. Peknou odmenou pre nás bolo umiestnenie v súťaži. Naše oddelenia ŠKD získali druhé a tretie miesto. Za výhru budú deti odmenené veselými environmentálnymi odznačikmi.

 • Hodnotenie projektu „Záložka do knihy spája školy“

  Ocitli sme sa v Hodnotení 6. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách základnými školami a osemročnými gymnáziami na strane 30 (dole).

  Projekt_Zalozka_ZS_osemrocne_gymnazia_Hodnotenie_2015kompr.pdf

 • Slávnostné ukončenie „Po stopách zlatých čias“

  Dňa 26. novembra o 13.40 hod.  sa uskutoční SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE PROJEKTU PO STOPÁCH ZLATÝCH ČIAS.

 • Oznam

  Riaditeľka školy udeľuje so súhlasom zriaďovateľa dňa 4. decembra žiakom základnej a materskej školy RIADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie. Vyučovanie bude riadne pokračovať v pondelok 7. decembra.

 • Okresné kolo v bedmintone chlapcov úspešne za nami

  24. novembra sa u nás uskutočnilo Okresné kolo v bedmintone chlapcov, ktorého sa zúčastnilo 6 škôl z michalovského okresu. Svoje zastúpenie v ňom mali ZŠ s MŠ F. J. Fugu z Vinného, ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou, ZŠ s MŠ Trhovište, ZŠ Moskovská 1 z Michaloviec, ZŠ J. Švermu 6 rovnako z Michaloviec a ZŠ s MŠ Š. Ďurovčíka z Palína.

 • Boli sme si prevziať v Bratislave hlavnú cenu

  20. novembra 2015 si bol v Bratislave prevziať hlavnú cenu v celoslovenskej literárnej súťaži Načo sú nám polia, sady, ktorá sa uskutočnila v rámci podujatia HOVORME O JEDLE, náš žiak Daniel Kačkoš (VII.A).

 • Okresné kolo v bedmintone dievčat úspešne za nami

  23. novembra sa v našej škole uskutočnilo Okresné kolo v bedmintone dievčat, ktorého sa zúčastnilo 6 škôl z michalovského okresu. Svoje zastúpenie v ňom mali ZŠ s MŠ F. J. Fugu z Vinného, ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou, ZŠ s MŠ Trhovište, ZŠ Moskovská 1 z Michaloviec, ZŠ J. Švermu 6 rovnako z Michaloviec a ZŠ s MŠ Š. Ďurovčíka z Palína. Bolo vidieť, že dievčatá majú šport naozaj v krvi a v zápasoch ukázali, čo v nich je.

 • Diplomy za súťaž PREČO?

  Všetky 3 žiacke družstvá, ktoré sa  zúčastnili finále vedeckej súťaže PREČO?, získali diplomy a družstvo žiakov 9. ročníka získalo ešte aj diplom za 2. miesto v tejto celoslovenskej súťaži.

  Diplomy

 • Školské kolo ONEJ

  24. novembra sa uskutoční pre žiakov 8. a 9. ročníka školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

 • Súťaž v spelovaní

  23. novembra o 13.40 hod. sa uskutoční pre žiakov 5. – 9. ročníka Súťaž v spelovaní anglických slov.

 • Hlasujte za práce našich žiakov v súťaži NEBUĎ OTROK DROG

  Podporte práce svojich spolužiakov k téme NEBUĎ OTROK DROG, ktoré sa dostali na stránku TASR. Ide o články k problematike drog, ktoré napísali Dávid Peter Varga (VIII.A) a Katarína Virčíková (VIII.A) a fotografie žiakov z IX.A. Stačí kliknúť na linky pod textom, otvoriť si facebook a fotografii alebo článku dať „lajk“. Podporiť príspevky svojich kamarátov môžete do 7. decembra. Ďakujeme!

 • Zlatí v celoslovenskej súťaži HOVORME O JEDLE

  V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do celoslovenskej súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE a umiestnili sa v zlatom pásme. Týmto sa chceme poďakovať všetkým žiakom a učiteľom našej školy, ktorí sa do tejto súťaže zapojili.

 • Opäť o nás písali v TASR

  Opäť sme sa ocitli na stránkach školského servisu TASR. Článok s fotkami o tom, že sme vo finále celoslovenskej súťaže PREČO? získali 2. miesto si môžete prečítať TU.

 • O našom úspechu písali aj v TASR

  O finále celoslovenskej súťaže PREČO?, ktoré sa konalo v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 13. novembra v Bratislave a mali sme v nej zastúpenie aj my, písali v TASR. Článok si môžete prečítať TU.

 • Poďakovanie generálnej riaditeľky MPC

  Dostali sme ďakovný list od generálnej riaditeľky MPC za spoluprácu na projekte Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy. Sme radi, že môžeme aj naďalej participovať na takomto type projektu a pomôcť tak pri odstraňovaní komunikačných bariér.

 • Sme druhí najlepší na Slovensku

  Vo finále celoslovenskej  vedeckej súťaže PREČO?, ktoré sa konalo 13. novembra 2015 v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, družstvo žiakov 9. ročníka – Kristína Kačkošová, Miloš Marcinčák, Antónia Tovlinová – zabojovalo a umiestnilo sa na vynikajúcom 2. mieste. Blahoželáme!

 • Poznáme víťaza školského kola OSJL

  V školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa konalo 10. novembra, sa najlepšie darilo Milošovi Marcinčákovi (IX.A), ktorý nás bude reprezentovať 10. decembra 2015 v Michalovciach na okresnom kole tejto postupovej súťaže.

 • Európsky týždeň boja proti drogám

  Týždeň od 16. – 20. novembra je Európskym týždňom boja proti drogám. Aj v tomto školskom roku je pre žiakov v rámci tohto týždňa pripravených množstvo zaujímavých podujatí a aktivít ako alternatívne využiť voľný čas. Cieľom je poukázať za problematiku drog, ale aj cigariet, alkoholu a iných neduhov.

  Harmonogram aktivít:

 • Literárna práca nášho žiaka Daniela Kačkoša (VII.A) sa dostala medzi 5 víťazných prác v II. kategórii (žiaci 7. – 9. ročníka) celoslovenskej literárnej súťaže „Načo sú nám polia, sady“ v rámci aktivít HOVORME O JEDLE. Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien sa uskutoční 20.11.2015 v Bratislave. Blahoželáme!

 • Krok za krokom k financiám úspešne za nami

  V októbri a novembri zrealizovala naša škola projekt Krok za krokom k financiám, ktorý bol financovaný v rámci rozvojového projektu Podpora organizačného zabezpečenia pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti. Učitelia z 5 základných škôl si vďaka spolupráci s Junior Achievement, n.o. vyskúšali aktivity, ktoré môžu využiť pri začleňovaní finančnej gramotnosti do vyučovacieho procesu.

 • Článok o návšteve ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera v palínskej škole vyšiel aj v TASR. Nech sa páči, tu si ho môžete celý prečítať:

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín
 • Tel.: +421 56 6497293
  Fax: +421 56 6882362
  Mobil: +421 911 205 600,
  +421 911 305 600
  Mobil MŠ: +421 911 910 585

Fotogaléria