Navigácia

Streda 25. 5. 2016

Streda 25. 5. 2016

Potrebuješ pomoc?

Máš nejaký problém?
Trápi ťa niečo?
Potrebuješ pomoc?

Potom sme tu práve pre teba!

Školská špeciálna pedagogička
Mgr. Katarína Hromadová

Konzultačné hodiny:
utorok  13.30 – 15.00 hod.
štvrtok 13.30 – 15.00 hod.

Školská psychologička
Mgr. Katarína Točená

Konzultačné hodiny:
utorok 13.30 – 15.00 hod.
piatok 13.30 – 15.00 hod.

Nájdeš nás v školskej knižnici.

Novinky

 • Veselá atletika:                      Netradičné športy:   

             

 • Dňa 26. mája (štvrtok) sa uskutoční branný kurz, ktorý bude mať formu blokovej výučby. Žiaci 1. – 4. ročníka sa budú učiť 4 vyučovacie hodiny a žiakov 5. – 9. ročníka čaká 5 vyučovacích hodín zameraných na učivo zo zdravotnej výchovy, dopravnej výchovy, riešenia mimoriadnych udalostí a pohybu a pobytu v prírode a jej ochrany. Dňa 27. mája (piatok)  sa uskutoční pre žiakov 5. – 9. ročníka účelové cvičenie  a žiakov 1. – 4. ročníka čakajú didaktické hry.

 • Naša škola sa zapojila do európskej kampane  MOVE WEEK – Týždeň v pohybe, ktorá presadzuje výhody pravidelnej účasti v športe a fyzických aktivitách. Vyhlasovateľom a medzinárodným organizátorom  je  International Sport and Culture Association /ISCA/, ktorej členom je aj Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky.

 • Tím žiakov Palínske sovičky, ktorý tvoria desiati žiaci 1. – 5. ročníka,  postúpil do finále medzinárodnej súťaže Pohár vedy Rojko 2016 v kategórii I. stupeň ZŠ. Sme radi, že sa nám v konkurencii ďalších 18 tímov z celého Slovenska podarilo zvíťaziť a budeme môcť našu školu a tiež Slovensko reprezentovať vo finále, ktoré sa uskutoční  17. – 19. júna v Českej republike.

 • V súťaži Fyzikálny film sa film našich deviatakov Vlastnosti plynov zábavne a hravo dostal medzi 40 najlepších filmov, ktoré budú 27. mája premietané v kine Klap. Porota tento film ohodnotila veľmi pozitívne, čo nás nesmierne teší. Postupujúci film bude spolu s ďalšími 2 filmami, ktoré vytvorili naši žiaci, zverejnený aj na našom „Youtube kanáli“.

 • Celých 5 dní v týždni od 23. – 27. mája strávia žiaci 1. – 4. ročníka v ŠKOLE V PRÍRODE, ktorá sa nachádza neďaleko Bardejova v rekreačnom stredisku Mníchovský Potok.

 • Naša žiačka Natália Ubrežiová sa v OK Biologickej olympiády v kategórii D, ktoré sa konalo 10. mája v Michalovciach, umiestnila na peknom 2. mieste. Blahoželáme!

 • V piatok  13. mája nebude vyučovanie z prevádzkových dôvodov na základe súhlasu zriaďovateľa. Žiaci majú v tento deň RIADITEĽSKÉ VOĽNO. Nebude fungovať ani prevádzka ŠKD, materská škola, ani školská jedáleň.

 • Vo štvrtok 5. mája sa družstvo mladých záchranárov z našej školy v zložení Lukáš Bátora, Miloš Marcinčák, Rút MarcinčákováAntónia Tovlinová zúčastnilo OK „Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany,“ ktoré sa konalo na Zemplínskej šírave.

 • Naša žiačka Barbora Lukáčová získala 1. miesto v OK kole speváckej súťaže Slávik Slovenska. Blahoželáme!

 • Naša škola získala ocenenie za úspešný projekt prevencie v celoslovenskej súťaži Najkreatívnejší deň bezpečného internetu 2016.

 • Klub Hríbiky a jeho jednotliví členovia získali ďalšie ocenenia od STROMU ŹIVOTA  v súťaži Tajostvo stromu 2016 a rovnako aj v súťaži Kde bolo, tam bolo.

  Diplomy

 • V rámci Dňa Zeme náš klub Rosničky z Palína v spolupráci so ŠOP vyčistil dňa 20. apríla územie NPR Jovsianska hrabina, ktorá sa nachádza pri obci Jovsa od neporiadku a špiny. Podarilo sa nám vyzbierať 5 vrchovatých vriec odpadu, medzi ktorým sme našli okrem PET fliaš, obalov od sladkostí aj množstvo kuchynského odpadu. Boli sme radi, že sme opäť urobili niečo pre záchranu našej ZEME, ktorá nepatrí len nám. Prírodu a jej krásy by sme mali uchovať aj pre ďalšie generácie. Okrem toho sme od pána Ladislava Palka dozvedeli niečo viac o tomto chránenom území, ale aj o význame lesov pre človeka a pre prírodu.

 • Náš žiak Lukáš Bátora získal vo finále celoslovenskej súťaže IHRA, ktoré sa konalo 20. apríla v Ústave informatiky PF UPJŠ v Košiciach, diplom za najlepší simulátor ekonomických procesov v kategórii základných škôl za hru MINE IT ALL.

 • Pri príležitosti Dňa Zeme (22. apríl) sa žiaci 7. a 9. ročníka zúčastnia v stredu 20. apríla čistenia Jovsianskej hrabiny, ktorú organizuje ŠOP – správa CHKO Vihorlat.

 • Naši žiaci Milan Ujjobbáď a Natália Ubrežiová sa zúčastnia 22. apríla súťaže Mladý priateľ lesa, ktorá sa uskutoční v Prešove v SOŠ lesníckej.

 • 22. apríla sa uskutoční pre žiakov 1. – 4. ročníka podujatie s názvom Rozprávkový les.

 • Ďalšia mobilita žiakov v rámci projektu ERASMUS+ sa koná v Portugalsku v dňoch od 17. – 24. apríla. Našu školu v nej budú zastupovať žiačky Barbora Lukáčová, Diana Ďurečková a Mária Kondášová spolu s pedagogickým dozorom – Mgr. Marcelou Tuturovou a Mgr. Renátou Ohriskovou.

 • 13. apríla sa uskutočnila pre žiakov 6. a 7. ročníka Beseda s policajtkou, ktorá bola zameraná na počítačovú kriminalitu a kyberšikanovanie. Cieľom besedy bola prevencia pred IT kriminalitou.   

 • Náš žiak Miloš Marcinčák sa v OK Biologickej olympiády v kategórii E – odbornosť geológia  umiestnil na peknom 2. mieste.  Blahoželáme!

 • Dňa 15. apríla sa pri príležitosti Dňa narcisov uskutoční zbierka na pomoc pacientom s onkologickým ochorením, do ktorej sa už tradične zapája aj naša škola. Ide o 20. ročník tejto celoslovenskej finančnej zbierky, ktorú organizuje Liga proti rakovine. Naši žiaci spolu s pedagogickým dozorom vykonajú zbierku v Palíne, Sennom a Stretave.  Prijmite, prosím, v tento deň od nás žltý narcis – kvietok nádeje.

 • V sobotu 9. apríla sa uskutočnil v poradí 16. ročník volejbalového turnaja O pohár riaditeľky školy, ktorého sa zúčastnilo 8 družstiev. Jednotlivé zápasy prebehli v rámci fairplay pravidiel a umiestnenie na stupni víťazov bolo nasledovné:

  1. miesto – Pavlovce nad Uhom

  2. miesto – Polícia

 • V rámci projektu Najkreatívnejší deň bezpečného internetu sme sa dostali medzi najlepšiu 20 z celého Slovenska. Projekt bol zameraný na prevenciu IT kriminality.

 • Opäť sme sa dostali do finále súťaže Energetika 2016. Cieľom súťaže bolo vytvoriť návrh na LED žiarovku. Práce našich žiakov Samuela Sabovika a Miroslavy Mišlaiovej  postúpili medzi 17 najlepších z celkového počtu 235 prác z Košického a Prešovského kraja.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín
 • Tel.: +421 56 6497293
  Fax: +421 56 6882362
  Mobil: +421 911 205 600,
  +421 911 305 600
  Mobil MŠ: +421 911 910 585

Fotogaléria