Navigácia

Sobota 18. 4. 2015

Sobota 18. 4. 2015

Potrebuješ pomoc?

Máš nejaký problém?
Trápi ťa niečo?
Potrebuješ pomoc?

Potom sme tu práve pre teba!

Školský špeciálny pedagóg
Mgr. Juraj Kačkoš

Konzultačné hodiny:
pondelok 13.30 – 15.00 hod.
 

Školská psychologička
Mgr. Katarína Točená

Konzultačné hodiny:
utorok 13.30 – 15.00 hod.
štvrtok 13.30 – 15.00 hod.

Nájdeš nás v školskej knižnici.

Novinky

 • Európsky imunizačný týždeň

  V tomto roku sa Slovenská republika už po deviatykrát zapojí do aktivít v rámci Európskeho imunizačného týždňa, ktorý sa uskutoční v týždni 20.4. – 25.4.2015.  Táto kampaň  je zameraná na zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania.

 • Prednes v cudzom jazyku

  Dňa 27. apríla sa uskutoční pre žiakov 5. – 9. ročníka Prednes v cudzom jazyku. Ide o prehliadku poézie a prózy v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.

 • Noc s Andersenom

  Podujatie pre žiakov našej školy s názvom Noc s Andersenom, ktoré sa z dôvodu vysokej chorobnosti detí nekonalo, sa presunulo na 30. apríla.

  Pozvanka.doc

 • Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína

  V dňoch 21. – 22. apríla 2015 sa uskutoční v Michalovciach OK Hviezdoslavovho Kubína. Ide o súťaž v prednese poézie a prózy a našu školu budú v tejto súťaži 21. apríla reprezentovať Martin Tóth (III.A) a Natália Ubrežiová (VI.A). Ďalší deň, teda 22. apríla nás budú reprezentovať staršie žiačky – Kristína Kačkošová (VIII.B) a Antónia Tovlinová (VIII.B).

 • Dievčatá získali 3. miesto vo futbale

  Dňa 10. apríla sa uskutočnil v Strážskom futbalový turnaj dievčat Coca-Cola Cup, ktorého sa zúčastnilo aj 12 dievčat našej školy. Išlo o žiačky 7. – 9. ročníka, ktoré sa umiestnili na 3. mieste

 • 15. ročník Volejbalového turnaja o pohár riaditeľky školy úspešne za nami

  V sobotu 11. apríla sa uskutočnil v poradí 15. jubilejný Volejbalový turnaj o pohár riaditeľky školy. Tento rok sa na turnaji zúčastnilo 8 družstiev. Boli to družstvá OÚ Palín, OÚ Pavlovce nad Uhom, OÚ Stretava, OÚ Stretavka, OÚ Zemplínska Široká, Polícia, Rodičia Palín a ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín. Zápasy sa hrali v dvoch skupinách a boli pomerne vyrovnané. Najlepším družstvom spomedzi všetkých bolo družstvo Polície. Za ním v tesnom závese skončilo družstvo OÚ Zemplínska Širokátretiu priečku obsadil OÚ Pavlovce nad Uhom. Družstvo ZŠ s MŠ Š. Ďurovčíka obsadilo 7. priečku. Turnaj sa niesol v pokojnom duchu, pričom išlo aj o to, aby sa posilnil športový duch a upevnili doterajšie priateľstvá. Keďže turnaja sa už niekoľko rokov zúčastňujú nielen učitelia a rodičia, ale aj bývalí žiaci našej školy, podporujeme na našej škole zdravý životný štýl, pretože šport a športové aktivity sú prevenciou obezity a srdcovo-cievnych ochorení, ktoré číhajú na každého z nás. A práve prevencia je aj cieľom projektu Erazmus+ Budovanie potenciálu školy v oblastiach zdravého životného štýlu a ochrany životného prostredia – možnosť vyváženého rozvoja študenta (Building Potencial of School in Areas of Healthy Lifestyle and Protecting Environment the Way of Balanced Students´ Development).

 • Postup na KK Biologickej olympiády

  9. apríla sa v Michalovciach konalo OK Biologickej olympiády. V kategórii E – Geológia našu školu reprezentoval Miloš Marcinčák, ktorý obsadil 2. miesto a postúpil na KK, ktoré sa uskutoční 12. mája v Košiciach. Budeme mu držať palce!

 • Bloková výučba presunutá

  BLOKOVÁ VÝUČBA sa uskutoční v dňoch 16. – 17. apríla. V rámci nej sa uskutočnia aktivity z plánu Zelenej školy. Zameriame sa v nej a invázne a liečivé rastliny, poľné plodiny, ovocné kríky, ale aj audit zelene na škole. Okrem toho si každá trieda pripraví nový EKOKÓDEX a žiaci popresádzajú kvety. Spestrením BV bude aj divadielko v podaní žiakov 9. ročníka.

 • V súťaži s VSE sme opäť tento rok postúpili do finále

  V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do súťaže s VSE. Naši žiaci vytvorili fotokomiksy na tému Super opravár na zavolanie. Do súťaže sme poslali 2 komiksy Zehloman a Babstory z II.stupňa. Práve prvý menovaný, ktorého autorkou je Denisa Poľašková (VIII.B) postúpil do finále. Finále sa uskutoční 24. apríla v Košiciach, kde budú finalisti súťažiť o dary nielen pre školy, ale aj pre seba.

 • Štvrté medzinárodné stretnutie v rámci ERASMUS+ sa blíži

  Naši učitelia Mgr. Monika BežovskáMgr. Radoslav Sunitra sa spolu s dvoma žiačkami 7. ročníka Petrou MiťkovouNinou Virčíkovou v rámci projektu ERASMUS+ v dňoch 18. – 24. apríla zúčastnia 4. medzinárodného vzdelávania, ktoré sa uskutoční v Rumunsku. Témou vzdelávania bude Voda, pôda, ovzdušie a ich úlohy v našom živote. Okrem toho sa žiaci i učitelia dozvedia mnoho zaujímavostí o samotnom Rumunsku i o tom, aké hry preferujú rumunské deti.

 • Volejbalový turnaj o pohár riaditeľky školy

  V sobotu 11. apríla 2015 sa uskutoční Volejbalový turnaj o pohár riaditeľky školy. Ide už o jubilejný 15. ročník so začiatkom o 8.30 hod. 

 • Poďakovanie – Deň narcisov

  Počas Dňa narcisov sa Základnej škole s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne podarilo 27. marca 2015 vyzbierať v škole a v obciach Palín, Senné, Stretava a Zemplínska Široká finančné prostriedky v celkovej sume 729, 24 €. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa do tejto zbierky zapojili. Ešte raz ĎAKUJEME.

 • Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny pre žiakov začínajú 2. apríla a potrvajú do 7. apríla. Nástup do školy je v stredu 8. apríla.

 • CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY

  Vedenie školy vyhlasuje pre žiakov základnej školy od 31. marca 2015 do 1. apríla 2015  CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY. Počas tohto obdobia nebude fungovať ani ŠKD. Prevádzka materskej školy a školskej jedálne bude fungovať ako v bežné dni.

 • Dve tretie miesta v súťaži Junior Internet 2015

  Obrovský úspech zaznamenali naši žiaci – Lukáš Bátora (VIII.A)Kristína Kačkošová (VIII.B), ktorí nás reprezentovali v dňoch 27. – 28. marca v Bratislave v celoslovenskom kole súťaže Junior Internet. Obaja sa dokázali presadiť v silnej konkurencii a umiestnili sa na vynikajúcom 3. mieste. Lukáš Bátora predstavil svoj web a Kristína Kačkošová zviťazila so svojím webtextom. Obom blahoželáme!

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín
 • Tel.: +421 56 6497293
  Fax: +421 56 6882362
  Mobil: +421 911 205 600,
  +421 911 305 600
  Mobil MŠ: +421 911 910 585

Fotogaléria