Navigácia

Streda 7. 10. 2015

Streda 7. 10. 2015

Potrebuješ pomoc?

Máš nejaký problém?
Trápi ťa niečo?
Potrebuješ pomoc?

Potom sme tu práve pre teba!

Školská špeciálna pedagogička
Mgr. Katarína Hromadová

Konzultačné hodiny:
utorok  13.30 – 15.00 hod.
štvrtok 13.30 – 15.00 hod.

Školská psychologička
Mgr. Katarína Točená

Konzultačné hodiny:
utorok 13.30 – 15.00 hod.
piatok 13.30 – 15.00 hod.

Nájdeš nás v školskej knižnici.

Novinky

 • Máme 2. miesto v súťaži Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť

  Vo výtvarnej súťaži „Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť“ sa na 2. mieste umiestnila práca nášho žiaka Mareka Grajcara. Ocenenie si prevezme z rúk spisovateľa Michala Hvoreckého v rámci Európskeho dňa rozvoja, ktorý sa uskutoční 14. októbra v Bratislave. Gratulujeme!Vo výtvarnej súťaži „Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť“ sa na 2. mieste umiestnila práca nášho žiaka Mareka Grajcara. Ocenenie si prevezme z rúk spisovateľa Michala Hvoreckého v rámci Európskeho dňa rozvoja, ktorý sa uskutoční 14. októbra v Bratislave. Gratulujeme!

 • Dňa 25. septembra sme sa zapojili v rámci Európskeho dňa jazykov do súťaže družstiev Language Chain, preto zahlasujte za naše video a dajte svoje „like“ na stránke: https://www.youtube.com/watch?v=F-septcvbrA . Ďakujeme!

 • Branný kurz, účelové cvičenie, cvičenia v prírode

  Dňa 1. októbra (štvrtok) sa uskutoční branný kurz, ktorý bude mať formu blokovej výučby. Žiaci 1. – 4. ročníka sa budú učiť 4 vyučovacie hodiny a žiakov 5. – 9. ročníka čaká 5 vyučovacích hodín zameraných na učivo zo zdravotnej výchovy, dopravnej výchovy, riešenia mimoriadnych udalostí a pohybu a pobytu v prírode a jej ochrany. Dňa 2. októbra (piatok)  sa uskutoční pre žiakov 5. – 9. ročníka účelové cvičenie  a žiakov 1. – 4. ročníka čakajú cvičenia v prírode.

 • Zber papiera

  Aj v školskom roku 2015/2016 pokračujeme v zbere starého papiera. Prosíme Vás, aby ste papier nosili zviazaný špagátom (nie v škatuliach).

  Upozornenie: Kartón nezbierame!

  Ďakujeme za pochopenie!

 • Od 21.9.  do 25.9.2015 na Slovensku odštartoval nultý ročník projektu Do školy na bicykli. Aj naša škola sa zapojila do tohto projektu. Jeho cieľom bolo zapojiť čo najviac detí a rodičov, podporiť záujem o využívanie bicykla ako zdravého, ekologického a ekonomického dopravného prostriedku pri každodennom dochádzaní za vzdelaním. Počas celého týždňa prebiehali rôzne aktivity . Formou rozhlasovej relácie sme v pondelok  žiakov informovali o projekte „ Do školy na bicykli.“ Na 1. Stupni bola pre žiakov pripravená aj beseda s policajtkou.  V utorok bola akcia pod názvom „ Cyklo deň“, kde malo čo najviac žiakov, rodičov , starých rodičov i príbuzných prísť do školy na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach. V našej škole sa do tohto dňa zapojilo 25 žiakov, ktorí prišli na bicykli, 5 žiaci prišli na kolobežkách a 4 na kolieskových korčuliach. Z dospelých sa zapojilo 14 rodičov a 7 zamestnancov školy.  Streda sa niesla v duch dopravných súťaží. Žiaci si osvojili teoretické vedomosti v dopravnej výchove formou prezentácií, pracovných listov a praktických zručností. Na dopravných prostriedkoch na simulovanej križovatke, si vyskúšali rôzne situácie ako v roli chodcov, tak i roli vodičov áut, cyklistov a policajtov. Rozprávkový deň o dopravných značkách a správaní sa na cestných komunikáciách i bezpečnosti sme realizovali vo štvrtok.  V piatok sme vyhodnotili celý týždeň formou rozhovoru, kreslením svojich zážitkov na 1. stupni a na 2.stupni sme vyhodnotili týždeň formou dotazníka.

 • Expozícia exotických plazov

  Dňa 29. septembra sa pre žiakov našej školy uskutoční v telocvični školy Výstava exotických plazov.

 • Zapojíme sa do zbierky Biela pastelka

  Dňa 24. septembra sa  naša škola opäť zapojí do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorej cieľom je podpora nevidiacich a slabozrakých. Prejavte podporu nevidiacim a slabozrakým aj vy a pripnite si spinku v tvare pastelky. Aj vďaka vášmu príspevku sa môže zlepšiť život ľudí, ktorí musia zrak nahradiť inými zmyslami.

 • Európsky deň jazykov

  Tento školský rok sa opäť zapojíme do Európskeho dňa jazykov, ktorý sa každoročne koná 26. septembra. Naši žiaci sa prostredníctvom neho zapoja dňa 25. septembra (piatok) do súťaže Language chain – Jazyková reťaz, v rámci ktorej okrem iného pripravia kalendár s flashkartami v anglickom, ruskom a nemeckom jazyku. Cieľom tohto podujatia je poukázať na dôležitosť vyučovania cudzích jazykov

 • Cyklo deň

  Prosíme žiakov a rodičov, aby sa zapojili do projektu svojou účasťou. Dňa 22.9.2015 priveďte deti ráno do školy na bicykli alebo kolobežke. Rodičia, prípadne starí rodičia môžu robiť doprovod tiež na bicykli.

  Ďakujeme za Vašu spoluprácu a za to, že vediete deti k zdravému životnému štýlu.

 • Do školy na bicykli

  V týždni od 21.9.  do 25.9.2015 na Slovensku odštartuje nultý ročník projektu Do školy na bicykli. Jeho cieľom bude zistiť záujem o využívanie bicykla ako zdravého, ekologického a ekonomického dopravného prostriedku pri každodennom dochádzaní za vzdelaním.

  Ministerstvo dopravy chce projektom osloviť nielen žiakov základných a stredných škôl, ale aj učiteľov, zamestnancov škôl a samozrejme rodičov.

 • Boli sme nominovaní na cenu Živel

  V dňoch 8. – 9. októbra 2015 sa uskutoční v Piešťanoch Slávnostná certifikácia škôl v rámci programu Zelená škola. Naša škola si prevezme certifikát platný na ďalšie dva roky. Zároveň sa uskutoční aj slávnostné odovzdávanie ocenení za environmentálnu výchovu Živel, kde sa do nominácie 5 škôl z celkového počtu 52 dostala aj Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín.

 • Exkurzia do „Zlatých čias“

  V rámci projektu „Po stopách zlatých čias“ sa v dňoch 17. – 18. septembra 2015 zúčastnia žiaci 7. – 9. ročníka pod vedením Mgr. Andrey Baťalikovej exkurzie dvoch banských miest – KremniceBanskej Štiavnice, pričom nevynechajú ani krásnu rekreačnú oblasť Počúvadlo.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční v stredu 2. septembra o 9.00 hod. v telocvični základnej školy.

  Teší sa na Vás vedenie a zamestnanci ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka, Palín 104.

 • Čo potrebuje Váš prváčik, prváčka

  Milí rodičia,

  Váš prváčik/prváčka bude potrebovať

  1. biele tričko, krátke nohavice, dlhé tepláky, cvičky alebo tenisky so svetlou podrážkou, biele ponožky
  2. hygienické vrecúško: uteráčik, vreckovky, toaletný papier, plastový pohárik na vodu
  3. prezuvky – pevné, uzavreté (nie vsuvky)
  4. Zošit      M511 – 3 kusy

  M511 s pomocnou linajkou – 5 ks

 • Prajeme krásne prázdniny

  Kolektív zamestnancov Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne žiakom krásne letné prázdniny. Oddýchnite si a načerpajte silu do nového školského roka, pri ktorého slávnostnom otvorení sa stretneme 2. septembra 2015 o 9.00 hod. v telocvični školy.

 • SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2014/2015

  Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2014/2015 sa uskutoční v utorok 30. júna o 9.00 hod. v telocvični základnej školy.

 • Naši žiaci opäť zabodovali v Malých čiernych perličkách

  Naša škola podporuje talentované rómske deti a v práci s týmito deťmi dosahuje výsledky, čoho dôkazom sú aj úspechy Sarah Tolvajovej, Samuela Tolvaja, či Víťazoslava Oláha v súťaži Malé čierne perličky. Samuel Tolvaj obsadil v tejto súťaži 1. miesto v hre na hudobný nástroj a rovnako získal spolu s Víťazoslavom Oláhom 1. miesto za spev. Sarah Tolvajová sa umiestnila na krásnom 3. mieste v prednese. Okrem toho sa vo výtvarnej oblasti umiestnila na 2. mieste práca Evy Grajcarovej a 3. miesto získala práca s rómskou tematikou Radoslavy Bartovej. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej umeleckej činnosti!

 • Opäť o nás písali médiá

  V TASR vyšiel článok o OFDM, ktorý sa konal 19. júna v našej škole. Celý článok si môžete prečítať na: http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/zs-ms-palin/20043-clanok.html.

 • Veronika prevzala diplom

  Veronika Vaľovčíková (I.A) prevzala 18.6. v Nitre na slávnostnom udeľovaní cien v súťaži Komenský a my diplom za 1. miesto vo výtvarnej oblasti.

 • Čestné uznanie v súťaži Fullova ruža

  Miloš Marcinčák (VIII.B) získal v celoslovenskej súťaži v počítačovej grafike Fullova ruža čestné uznanie odbornej poroty. Blahoželáme!

 • V súťaži Biodiverzita 2015 sme obsadili 2. miesto

  Klub Rosničiek z našej školy sa zapojil do súťaže Biodiverzita 2015, ktorú organizuje Strom života. V rámci tejto súťaže riešili žiaci úlohy v 2 úrovniach náročnosti. V 1. úrovni náročnosti hádali „video-životabáseň,“ lúštili slovné prešmyčky, vysvetľovali životné cykly obojživelníkov, mapovali mokrade a vodné plochy, ktoré využívajú obojživelníky v našom okolí. Úspešnejší však boli v 2. úrovni náročnosti, v ktorej sme sa umiestnili na vynikajúcom 2. mieste. V tejto úrovni žiaci opäť hádali „video-životabásne,“ ba dokonca tvorili svoje vlastné „životabásne“. Zapojili sa do monitoringu v rámci projektu Bioprofil miest a obcí Slovenska, určovali obojživelníky podľa prostredia a spôsobu života, ale zaoberali sa aj príčinami ohrozenia ekosystémov.

 • Získali sme 2. miesto na OFDM

  V piatok 19. júna sa v našej škole konal 6. ročník regionálneho kola Olympijského festivalu detí a mládeže Slovenska, ktorého sa zúčastnili žiaci ôsmich škôl nášho regiónu. Zastúpenie v ňom mali ZŠ s MŠ Bežovce, ZŠ Iňačovce, ZŠ Lekárovce, ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, ZŠ Vysoká nad Uhom, ZŠ Záhor a ZŠ Zemplínska Široká. Súťažilo sa v dvoch kategóriách (1. – 2. ročník, 3. – 4. ročník). Družstvo žiakov našej školy obsadilo v OFDM krásne 2. miesto. Najlepšie výkony spomedzi našich žiakov podal Kristián Oláh, ktorý získal 1. miesto v hode tenisovou loptičkouv hode basketbalovou loptou. Dve 2. miesta získal vo vytrvalostnom behuv behu cez prekážkovú dráhu. Úspešný bol aj Štefan Bogdan, ktorý získal 2. miesto v hode basketbalovou loptouv hode tenisovou loptičkou.  Darilo sa aj Martinovi Tóthovi, ktorý v skoku do diaľky z miesta bezkonkurenčne obsadil 1. miesto. Blahoželáme!

 • DVD zo Školskej akadémie 2015 je už na svete

  DVD so záznamom a fotkami zo Školskej akadémie 2015 je už k dispozícii. Záujemcovia o DVD sa môžu prihlásiť u triednych učiteľov.

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia!

  Dňa 25. júna sa uskutoční v čase od 14.00 – 17.00 hod. triedne RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE. Zároveň sa v tento deň bude vyplácať cestovné za mesiace apríl – jún.

   

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín
 • Tel.: +421 56 6497293
  Fax: +421 56 6882362
  Mobil: +421 911 205 600,
  +421 911 305 600
  Mobil MŠ: +421 911 910 585

Fotogaléria