Navigácia

Piatok 19. 9. 2014

Piatok 19. 9. 2014

Potrebuješ pomoc?

Máš nejaký problém?
Trápi ťa niečo?

Potrebuješ pomoc?

Potom sme tu práve pre teba!

Školský špeciálny pedagóg
Mgr. Juraj Kačkoš

Konzultačné hodiny:
utorok 13.40 – 15.25 hod.
štvrtok 13.40 – 15.25 hod.

Školská psychologička
Mgr. Katarína Točená

Konzultačné hodiny:
streda 13.40 – 15.25 hod.
piatok 13.40 – 15.25 hod.

Nájdeš nás v školskej knižnici.

Novinky

 • Koncert Zdenky Prednej

  Dňa 23. septembra o 16.00 hod. sa uskutoční koncert Zdenky Prednej.

 • Plavecký výcvik

  Dňa 16. septembra začína pre žiakov 5. ročníka Plavecký výcvik.

 • Exkurzia do ZOO v Košiciach

  V rámci projektu Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  v základných školách 2014“ organizujeme pre žiakov 5. a 6. ročníka dňa 16.9.2014  exkurziu do ZOO v Košiciach. Projekt je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a spolufinancovaný obcou Palín.

 • Boli sme vo Vtáčom raji

  Dňa 10. septembra navštívilo 14 žiakov 5. ročníka pod vedením RNDr. Ľ. Moskaľovej „Vtáčí raj“ Senianske rybníky, kde sa oboznámili s pojmami biotop a mokrade. Z vyhliadkových veží mali možnosť pozorovať vtáky ukryté v trsti. Žiaci spoznali NPR Senianske rybníky a zahrali sa didaktické hry.

 • Navštívili sme Zádielsku dolinu i jaskyne

  Ešte v júni 2014 navštívilo 42 žiakov 5. – 9. ročníka pod vedením RNDr. Ľ. Moskaľovej Ochtinskú aragonitovú jaskyňu, ktorá patrí k svetovému dedičstvu, národnú prírodnú pamiatku jaskyňu Domica a Zádielsku dolinu, ktorá je národnou prírodnou rezerváciou. Spoznali rozdiel medzi kvapľovou a aragonitovou výzdobou jaskýň, okrem toho mohli pozorovať Zádielsku tiesňavu, ktorá bola vytvorená činnosťou vody. Ide o unikátny 300 metrov hlboký kaňon.

 • Enviroprojekt 2014

  Aj v tomto školskom roku realizujeme v našej škole Enviroprojekt. Jeho cieľom je vytvoriť u žiakov kladný vzťah k prírode a jej ochrane a spoznať výnimočnosť CHKO a NPR východného Slovenska. Práve to sa budeme snažiť splniť prostredníctvom 4 exkurzií do chránených lokalít, ktoré sa nachádzajú v blízkom okolí. Žiaci zároveň vytvoria 4 postery, nástenku s označením chránených rastlín a živočíchov žijúcich na východnom Slovensku a pripravia brožúru o ochrane prírody. Enviroprojekt 2014 by mal žiakov nielen naučiť, ako sa majú správať k prírode, ale mal by ich aj vychovávať a viesť k tolerancii, kritickému mysleniu, samostatnosti, tvorbe a obhajobe vlastného názoru, rovnako aj k zodpovednému konaniu a posilniť vlastenectvo a úctu k rodnej krajine.

 • Dovoľujeme si vás oboznámiť so Školským poriadkom, ktorý upravuje práva a povinnosti všetkých žiakov základnej školy, pričom dôležité zmeny sú v ňom vyznačené farebne.

 • Škola spolupracujúca s UNICEF

  V školskom roku 2014/2015 pokračuje naša škola v spolupráci s organizáciou UNICEF. Tento rok budeme napĺňať kritéria Školy spolupracujúcej s UNICEF.

 • Čo potrebuje Váš prváčik, prváčka

  Milí rodičia,

  Váš prváčik/prváčka bude potrebovať

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční v utorok 2. septembra o 9.00 hod. v telocvični základnej školy.

  Teší sa na Vás vedenie a zamestnanci ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka, Palín 104.

 • Prajeme krásne prázdniny

  Kolektív zamestnancov Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104 praje žiakom krásne letné prázdniny. Oddýchnite si a načerpajte silu do nového školského roka, pri ktorého slávnostnom otvorení sa stretneme 2. septembra o 9.00 hod.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2013/2014

  Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že slávnostné ukončenie školského roka 2013/2014 sa uskutoční v piatok  27. júna o 9.00 hod. v telocvični základnej školy.

 • Poďakovanie

  Veľká vďaka patrí našim dievčatám, ktoré nás reprezentovali 19. – 20. júna v Trnave na Kalogakatii 2014 vo vybíjanej, pretože už niekoľko rokov potvrdzujú, že patria medzi slovenskú špičku. Ďakujeme dievčatá!  

 • DVD z Akadémie 2014 je už na svete

  DVD so záznamom z Akadémie 2014 je už k dispozícii. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u slečny Baňasovej. 

 • Malé čierne perličky

  V súťažili Malé čierne perličky získal Marek Pužo 3. miesto v hre na hudobnom nástroji a rovnako sa na 3. mieste umiestnila výtvarná práca Viktórie Tokárovej. Blahoželáme!

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín
 • Tel.: +421 56 6497293
  Fax: +421 56 6882362
  Mobil: +421 911 205 600,
  +421 911 305 600
  Mobil MŠ: +421 911 910 585

Fotogaléria