Navigácia

Sobota 30. 5. 2015

Sobota 30. 5. 2015

Potrebuješ pomoc?

Máš nejaký problém?
Trápi ťa niečo?
Potrebuješ pomoc?

Potom sme tu práve pre teba!

Školský špeciálny pedagóg
Mgr. Juraj Kačkoš

Konzultačné hodiny:
pondelok 13.30 – 15.00 hod.
 

Školská psychologička
Mgr. Katarína Točená

Konzultačné hodiny:
utorok 13.30 – 15.00 hod.
štvrtok 13.30 – 15.00 hod.

Nájdeš nás v školskej knižnici.

Novinky

 • Zapojili sme sa do projektu na podporu polytechnickej výchovy

  V rámci spolupráce so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) sa naša škola zapojila do národného projektu „Polytechnická výchova na základných školách.“  Cieľom tohto národného projektu je rozvoj praktických zručností a vedomostí žiakov, rovnako aj podpora novej koncepcie školy v tejto oblasti. Vďaka projektu už čoskoro zriadime a plnohodnotne vybavíme novú učebňu technickej výchovy a fyziky. Doplníme si pomôcky a výukové materiály v predmetoch biológia, chémia, fyzika a technická výchova.

 • Viete, ako využiť dažďovú vodu? Jedným z riešení je dažďová záhrada. Viac sa dozviete na stránke Základnej školy Júlie Bilčíkovej Budkovce 355, ktorá  realizuje projekt KVAPKA Kolobeh vody a príprava komunitného arboréta. Odkaz na podstránku projektu nájdete na tomto linku: http://projektkvapka.esy.es/

 • Zber papiera pomaly končí

  Pozor! Zber papiera v školskom roku 2014/2015 končí 1. júna. Využite poslednú šancu priniesť starý papier do zberu. Papier je potrebné nosiť previazaný špagátom. Kartón nezbierame!

 • Poďakovanie

  V rámci Týždňa modrého gombíka sa nám podarilo vyzbierať 65 € pre ľudí v Nepále, ktorých postihlo zemetrasenie. Veľmi pekne ďakujeme!

 • Podporte našu „Karičku“ – Hlasujte!

  Podporte „Karičku“ v podaní našich starších žiakov (deviatakov) v rámci THE SCHOOL DANCE. Ako na to? Prihláste sa na Facebook, alebo si vytvorte Facebook profil na stránke www.facebook.com. Nájdite si  naše video:  http://www.schooldance.sk/videa/karicka-2.html. Prehrávanie videa sa spustí automaticky. Ak nie, kliknite na video, aby sa spustilo. Kliknite na modré tlačidlo Hlasuj cez Facebook. Pre kontrolu pripočítania hlasu je potrebné znovu načítať stránku (tlačidlo F5).  Hlasovať môžete do 22. mája. Dajte vedieť aj svojim kamarátom a známym. Čím viac hlasov získame, tým väčšie šance máme!

 • Opäť sme zabodovali v Budimírskych studničkách

  Tento rok sme sa opäť umiestnili na popredných miestach v celoslovenskej súťaži Budimírske studničky. Vo všetkých troch oblastiach sme získali 1. miesta a ako bonus aj jedno druhé miesto. V hudobnej oblasti získala 1. miesto v 2. kategórii Terézia Lukáčová (II.A)2. miesto vo 4. kategórii obsadila Barbora Lukáčová (V.A). V literárnej oblasti sa na 1. mieste v 5. kategórii umiestnila Kristína Kačkošová (VIII.B). Vo výtvarnej oblasti si 1. miesto v 3. kategórii vybojovala Viktória Gujdová (IV.A). Víťazkám blahoželáme!

 • Zapojili sme sa do súťaže Spotreba pre život

  V tomto roku sme sa opäť zapojili do medzinárodnej súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov – Spotreba pre život. Žiaci 9. ročníka pripravili s pomocou Mgr. Radoslava Sunitru časopis, v ktorom sa svojimi článkami pokúsili obsiahnuť tému 15. ročníka tejto súťaže  „Prečo potrebujeme a ako využívame finančnú gramotnosť".

 • Koordinátorka ERASMU+ bola na Cypre

  V dňoch 28.4. – 1.5. sa koordinátori projektu Erasmus+ zišli na Cypre, kde našu školu reprezentovala RNDr. Jarmila Sakáčová. Na tomto stretnutí pracovali koordinátori na úlohách vyplývajúcich z projektu. Zároveň sa podieľali na vytváraní spoločného medzinárodného školského programu, v ktorom budú zahrnuté prvky zdravej výživy a environmentálnej  výchovy. V rámci stretnutia diskutovali o uskutočnených aktivitách, ktoré sa realizujú na jednotlivých školách, zhodnotili aj význam a prínos už uskutočnených vzdelávacích školení pre učiteľov, ktoré sa uskutočnili v Poľsku, Lotyšsku, Bulharsku a na Slovensku. Tieto školenia boli pre jednotlivých učiteľov veľkým prínosom, pretože mohli načerpať nové skúsenosti a poznatky, ktoré budú môcť uplatniť na svojich školách pri vzdelávacej činnosti a motivovať tak žiakov k zdravšiemu a prospešnejšiemu životnému štýlu.

 • Medzinárodné stretnutie v Bulharsku šťastne za nami

  Naše učiteľky Mgr. Beáta Kačkošová a Mgr. Eva Pajonková sa v rámci 6. medzinárodného stretnutia k  projektu  ERAZMUS+ dostali do bulharského mesta Svishtov, kde sa v dňoch 3. – 9. mája vzdelávali v oblasti zdravej výživy. Okrem toho sa zaoberali asertivitou a závislosťou od internetu, počítačových hier, fast-foodu a nakupovania, ale aj zmysluplným využívaním voľného času.

 • Pohár vedy – Neurón 2015

  Naši žiaci Leon Bogdan, Samuel Cuprík, Adam Grajcar, Jakub Matina, Chiara Miťková, Gabriel Pohlodka a Ivan Tokár sa zúčastnili medzinárodnej súťaže Pohár vedy – Neurón 2015, ktorej sa zúčastnili aj tímy z Belgicka, Českej republiky, Kanady, Nemecka  a Turecka. V tejto súťaži sme sa umiestnili na krásnom 3. mieste. Blahoželáme!

 • Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do súťaže, ktorú vyhlásil Strom života pod názvom  Týždeň pre Zem 2015. Náš klub Rosničky sa zapojil do úloh 1. úrovne náročnosti, ale aj do úloh 2. Úrovne náročnosti. V 1. úrovni sme získali krásne 3. miesto (mladší žiaci) a v 2. úrovni (starší žiaci) sme dokázali, že sme najlepší.

 • Získali sme 3. miesto v OK Biologickej olympiády

  Dňa 14. mája sa v Michalovciach konalo OK Biologickej olympiády – kategória D. Našu školu reprezentovala v tejto kategórii Natália Ubrežiová (VI.A), ktorá sa umiestnila na krásnom 3. mieste.  Blahoželáme!

 • V areáli našej školy hniezdi myšiarka

  V areáli našej školy má hniezdo nádherná myšiarka ušatá. Dokonca sa v hniezde ukrývajú aj jej mláďatá.  „Zelený areál“ našej školy je, ako sa zdá, zaujímavý aj pre voľne žijúce vtáky. Práve dôkazom je myšiarka ušatá, ale aj bocian biely, ktorý sa každé ráno objaví pri svojej každodennej prechádzke na školskom pozemku.

 • Týždeň modrého gombíka

  Naša škola sa už tradične niekoľko rokov zapája do verejnej zbierky organizovanej organizáciou Unicef  s názvom Týždeň modrého gombíka, ktorá sa v tomto roku uskutoční v týždni od 18. – 22. mája. Heslom 11. ročníka je „Deti deťom“.  Cieľom je pomôcť deťom a ľuďom v Nepále, ktorých postihlo nedávno zemetrasenie. Zbierka sa v škole uskutoční od utorka 19. mája. Príspevok je dobrovoľný.

 • Máme prvenstvo v súťaži Komenský a my

  Naša žiačka Veronika Vaľovčíková (I.A) sa umiestnila na 1. mieste vo výtvarnej časti celoslovenskej súťaže Komenský a my v kategórii A1 (Noc a deň – Zvieratá dňa a noci). Blahoželáme!

 • KK Biologickej olympiády úspešne za nami

  12. mája sa v Košiciach konalo KK Biologickej olympiády, v ktorom našu školu v kategórii E – geológia reprezentoval Miloš Marcinčák. Obsadil pekné 10. miesto.

 • Naše žiačky úspešné na Slávikovi Slovenska

  12. mája sa konalo OK speváckej súťaže Slávik Slovenska, v ktorej sa úspešne presadili aj naše žiačky. V II. kategórii získala 2. miesto Barbora Lukáčová (V.A) a v III. kategórii  obsadila 3. miesto Kristína Virčíková (IX.A).

 • Riaditeľka školy sa zúčastnila Zasadnutia ZSŠS

  Riaditeľka našej školy Ing. Eva Tchuriková, viceprezidentka ZSŠS za košický kraj, sa v dňoch 5. – 7. mája zúčastnila celoslovenského zasadnutia pléna Združenia samosprávnych škôl Slovenska, ktoré sa konalo v Hornom Smokovci. Na Zasadnutí vystúpila okrem iných aj štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR PhDr. Romana Kanovská, či generálny riaditeľ SRŠ MŠVVaŠ SR Ing. Marán Galana. Hlavnými témami boli Výsledky TESTOVANIA 9-2015, Plány ŠSI (Štátnej školskej inšpekcie), Plány ŠPÚ na budúce obdobie, Príprava ŠkVP pomocou novej aplikácie, ale aj Duálne vzdelávanie žiakov, či Vráťme pohyb do škôl.

 • Plavecký výcvik

  18. mája začína pre žiakov 5. ročníka Plavecký výcvik.

 • Naši žiaci išli do Rozprávkovej školy v prírode Tramptária

  Celých 5 dní v týždni od 11. – 15. mája strávi 16 žiakov I. stupňa a 10 žiakov II. stupňa v malebnom prostredí Rozprávkovej školy v prírode Tramptária v obci Krahule. Pre žiakov je pripravený celodenný animačný program, v ktorom ich čaká množstvo zaujímavých hier, netradičných športov, ale i kráľovské remeslá, či jazda na autíčkach PlasmaCar.

 • Opäť budeme hodnotení v rámci programu Zelená škola

  Dňa 4. júna k nám zavítajú na hodnotiacu návštevu hodnotiteľky Jana Koťková a Miroslava Piláriková, ktorých úlohou bude oboznámiť sa s výsledkami našej celoročnej práce v rámci programu Zelená škola. Prezrú si nielen náš zeleňou „vynovený“ a skrášlený areál školy, ale stretnú sa aj s členmi Kolégia Zelenej školy, ktorí ich poinformujú o svojej celoročnej práci a aktivitách, ktorým sa venovali počas školského roka 2014/2015.  Práve to rozhodne o tom, či bude škole udelený titul a vlajka Zelená škola.

 • Zapojili sme sa do Týždňa pre Zem

  V rámci Dňa Zeme sme sa v týždni od 20. – 24. apríla zapojili do Týždňa pre Zem. Žiaci I. stupňa pod vedením Mgr. V. Kročkovej riešili 4 súťažné úlohy, v ktorých sa zamerali na svetlo a tieň. Pozorovali aký význam má svetlo pre rast rastlín, pomocou svojich tiel vytvárali rôzne tvary tieňov a vyrobili si dokonca vlastnú dúhu. Žiaci II. stupňa pod vedením RNDr. Ľ. Moskaľovej riešili 6 úloh, v ktorých sa zaoberali svetlom, svetelným znečistením a solárnou energiou. Pomocou lupy sa snažili zapáliť seno, vyrobili svetelný mlyn aj solárny varič, pozorovali nálevníky a vytvorili encyklopédiu o svetle.

 • Navštívil nás policajný psovod

  V rámci branného kurzu nás 6. mája navštívil policajný psovod z Košíc s dvomi psíkmi – Maximom a Elou. Žiakom predviedol prácu psovoda.  Demonštroval ukážky práce psa, ktorý vyhľadáva drogy. Deti zaujala aj poslušnosť psíka, ktorý poslúchal na každý jeden pokyn.

 • Získali sme 3. miesto v Malom futbale

  Dňa 6. mája sa v Michalovciach na V. ZŠ  konalo Obvodné kolo v Malom futbale, ktorého sa zúčastnilo 8 chlapcov 5. – 7. ročníka našej školy, pričom chlapci hrali veľmi dobre a skončili na 3. mieste.

 • Branný kurz, účelové cvičenie a cvičenia v prírode

  Dňa 6. mája (streda) sa uskutoční branný kurz, ktorý bude mať formu blokovej výučby. Žiaci 1. – 4. ročníka sa budú učiť 4 vyučovacie hodiny a žiakov 5. – 9. ročníka čaká 5 vyučovacích hodín zameraných na učivo zo zdravotnej výchovy, dopravnej výchovy, riešenia mimoriadnych udalostí a pohybu a pobytu v prírode a jej ochrany. Dňa 7. mája (štvrtok)  sa uskutoční pre žiakov 5. – 9. ročníka účelové cvičenie, v rámci ktorého sa vyberú na pochod do oddychovej zóny „Palinok“ v Zemplínskej Širokej.  Žiakov 1. – 4. ročníka čakajú cvičenia v prírode, v rámci ktorých pôjdu do oddychovej zóny v obci Stretava. Je potrebné vhodne sa obliecť a obuť sa podľa počasia, vziať si so sebou desiatu a pitný režim (čaj alebo vodu).

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín
 • Tel.: +421 56 6497293
  Fax: +421 56 6882362
  Mobil: +421 911 205 600,
  +421 911 305 600
  Mobil MŠ: +421 911 910 585

Fotogaléria